ชุด ปชส.กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุบลฯ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด -19

อุบลราชธานี – ชุดประชาสัมพันธ์กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านแพอาหารบริเวณหาดคูเดื่อ อ.เมือง รู้ทันป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายอุทัย เอี่ยมศรี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์สร้างความรับรู้ ตลอดจนวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid – 19 ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดของจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ประชาชน, ผู้ประกอบการ พร้อมให้กำลังใจและแนะนำในการดูแลสุขภาพการล้างมือที่ถูกต้อง และการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 ได้ลงพื้นที่ จุดเสี่ยง อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านแพอาหารบริเวณหาดคูเดื่อ อ.เมือง

ทั้งนี้ ชุดประชาสัมพันธ์กองร้อยกองร้อยอาสารักษาดินแดน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน และ ผู้ประกอบการร้านแพอาหาร เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าแพอาหาร เกิดความตระหนักรู้และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของทางจังหวัดอุบลราชธานี
นายอุทัย เอี่ยมศรี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาให้กำลังใจและมาเยี่ยมผู้ประกอบการร้านแพอาหารซึ่งส่วนใหญ่ร้านแพอาหารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยการซื้อกลับไปที่บ้าน ซึ่งนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ ขอให้พวกเราอดทนอีกนิด ต่อสู้ไปด้วยกัน และหวังว่าในโอกาสอันเร็ววันนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ.