ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งงดให้บริการชั่วคราว งานด้านขนส่ง-ประกันสังคม บางประเภท เน้นให้บริการออนไลน์ ลดจุดเสี่ยง ปชช.แออัด ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ให้งดบริการในสถานที่ราชการ (บางแห่ง) ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นการชั่วคราว จึงให้สถานที่ราชการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว งดให้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ งดให้บริการงานประกันสังคมชั่วคราว โดยให้บริการผ่านของทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th.) และสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4561-3130 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ งดให้บริการด้านทะเบียนรถ เว้นแต่การรับชำระภาษีรถ ผ่านทางช่องเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

การตรวจสภาพและชำระภาษีรถ เว้นแต่รถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษี เดือน มี.ค. 2563 หรือรถขนส่งที่สิ้นอายุภาษีก่อนหน้านี้ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เว้นแต่การต่ออายุโดยอบรมผ่านระบบ e-Leaning และการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ การออกใบแทน การเปลี่ยนประเกทใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. นี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน