ขอนแก่น(มีคลิป)กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ หลังพบว่ามีคะแนนเกินกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้ง

 ที่หอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอน้ำพองและอำเภอกระนวน ใหม่จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ภายหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าผลการนับคะแนนในครั้งที่ผ่านมา มีผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่าบัตรเขย่ง ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง มีคะแนนมากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้ง 1 คะแนน และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านโนนพะยอม ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง มีคะแนนเกินกว่าจำนวนบัตรลงคะแนน 1 คะแนน เช่นกัน โดยการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนใหม่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้สมัคร ส.ส. และตัวแทนผู้สมัคร มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม.

ขณะที่นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ระบุว่า การนับคะแนนใหม่ครั้งนี้ คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะมีการเปลี่ยนชุดการนับคะแนนจากครั้งที่แล้วใหม่ยกชุด  ส่วนตัวเลขที่เกินมา1 คะนนนั้น การนับครั้งนี้ถ้าจะมีผลก็คือ คะแนนจะลดลงหน่วยละ1 คะแนน โดยการนับคะแนนแต่ละหน่วยก็จะใช้เวลาไม่นาน เพราะมีหน่วยละ 500 กว่า และ300 คนเท่านั้น

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง  มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 449 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 324 คน  หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง  มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 854 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์624 คน ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ชนะการเลือกตั้งคือ  นายจตุพร  เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย คะแนน 34,676 /// นายชัชวาล  อภิรักษ์มั่นคง พรรคอนาคตใหม่ คะแนน29,274 //// นายกิตติ  คำแก่นคูณ  พรรคพลังประชารัฐ คะแนน 26,636 /// นางกรรณิการ์ สืบสารคาม  พรรคภูมิใจไทย คะแนน 7,577     

ทางด้านนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ในการนับคะแนนใหม่ท่ามกลางสักขีพยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการคัดค้าน ในการนับคะแนนใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ เดิมที่รายงานไปยัง กกต.จังหวัดขอนแก่น ว่า บัตรดี 305 ใบ บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 2 ใบ บัตรเสีย 18 ใบ รวมเป็น 325 ใบ แต่หลังจากได้ดำเนิการนับคะแนนใหม่ พบว่าบัตรเสียได้หายไป 1 ใบ เป็น 17 ใบ ผลคะแนนที่ได้ตรงกับบัตรเลือกตั้ง และผู้ใช้สิทธิ์ 324 ใบ ซึ่งเกิดจากการคลาดเคลื่อนการนับบัตรเสียเกิน

ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 บ้านโนนพะยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 854 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์624 คน เดิมบัตรดี 587 ใบ ไม่ลงคะแนน 4 ใบ บัตรเสีย 33 ใบ เมื่อนับคะแนนใหม่ บัตรดี บัตรไม่ประสงค์คะแนน บัตรเสีย มีจำนวนเท่าเดิม แต่คะแนนเสียงของผู้สมัครหมายเลข 3 นายกิตติ คำแก่นคูณ พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนลดลงจากเดิม 177 คะแนน เหลือ 176 คะแนน ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการขานคะแนนกับการจดคะแนนไม่ประสานกัน ทำให้มีคะแนนเขย่งมา 1 คะแนน

จึงได้ทำการประกาศผลการนับคะแนนใหม่หน้าหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการประกาศผลการเลือกตั้งจะประกาศในการเลือกตั้งวันที่ 9 พ.ค.นี้ โดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นที่สิ้นสุดได้มีการร้องเรียนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์หรือไม่ จะต้องรับฟังความเห็น และไต่สวนให้แล้วเสร็จ