(ชมคลิป)วธจ.หนองบัวลำภู ลุยพื้นที่ชู 688 ”บวร”ชุมชนคุณธรรม

สภาวัฒนธรรมทุกระดับร่วมประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)เน้นการสื่อสารให้ข้อมูลถูกต้องลดความตระหนกของประชาชน ด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง หวังเป็นตัวอย่างร่วมใจป้องกัน

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด-19 ทั่วทุกภาคของโลกและประเทศไทยในขณะนี้ ในขณะที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนบูรณาการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิให้ความรู้การป้องกันของบุคลากรในเบื้องต้น สถานที่ราชการ และสถานที่ที่ให้บริการประชาชน ที่สำคัญหน่วยงานในสังกัดขอความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน อาทิชุมชนคุณธรรม 688 ชุมชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบลช่วยกันรณรงค์ในหมู่ประชาชน เรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค การทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัย

วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อไปว่าในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบูรณาการร่วมกับชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบล ช่วยกันสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เผยแพร่ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตัวเองถนัด อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ของจังหวัดหนองบัวลำภู ใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นางบุญตา งามวัฒนากุล กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากจะได้ลงพื้นที่สาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้กับคณะกรรมการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมในระดับตำบล สถานศึกษาในสังกัดแล้ว ยังได้มีจิตศรัทธาจัดทำหน้ากากอนามัยถวายพระภิกษุสามเณรทุกรูปในจังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย ส่วนการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองนั้น เพื่อให้บุคลากรของชุมชนคุณธรรมสามารถนำความรู้ทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)เน้นการสื่อสารให้ข้อมูลถูกต้องลดความตระหนกของประชาชน ด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง หวังเป็นตัวอย่างร่วมใจป้องกัน นางสาวพัชนีฯวธจ.หนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts