พ่อเมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการ-ผู้เกี่ยวข้อง ล้างทำความสะอาดจังหวัดทั้งวันทั้งคืน ฆ่าเชื้อร้ายโควิด-19 ห่วงใย ปชช.

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 26 มี.ค. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมกันล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณที่นั่งพักผู้โดยสาร ที่ติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่มีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

นายวัฒนา กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยรถโดยสารสาธารณะในแต่ละเที่ยว ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติและหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้โดยสารทุกคน เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายปกครอง พิจารณาดำเนินการตรวจซ้ำในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท ขนส่ง จำกัด ในการจัดส่งอัตรากำลังมาช่วยคัดกรองผู้โดยสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะอยู่กับบ้าน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้ภาชนะอาหารไม่ปะปนกับผู้อื่น เป็นต้น

พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง มีการทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผู้ประจำรถสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการบนรถ ให้คำแนะนำผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยบนรถ รวมทั้งการจัดที่นั่งเบาะเว้นเบาะ มีระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts