ขอนแก่น(ชมคลิป)หลายหน่วยงานทำทุกวิธีทางให้ห่างไกลCOVID-19 ประปาขอนแก่น ให้ลูกค้าจ่าย-ทอนเงินในกระชอนตักปลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นเข้ม มาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ ปกป้องพนักงาน=ปกป้องลูกค้าและสังคม” และยังใช้สวิงในการรับเงิน และทอนเงินเพื่อป้องกันการสัมผัสตัวระหว่างพนักงานกับลูกค้า

         วันที่ 26 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้จัดมาตรการการเฝ้าระวัง โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ ป้องกันพนักงาน เท่ากับ ปกป้องลูกค้าและสังคม โดยมีการติดสติกเกอร์เพื่อเว้นช่องไฟสำหรับการยืนรอชำระค่าน้ำประปา มีการเว้นที่นั่ง 2 ที่ ก่อนเข้ามาภายในอาคารการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น จะมีการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือบริการอยู่ทุกจุด

         ส่วนพนักงานการประปาที่นั่งอยู่บริเวณเคาท์เตอร์ชำระเงินค่าน้ำประปาก็จะมีการกั้นเขตระยะห่างที่ลูกค้าสามารถเข้าไปถึงได้ซึ่งห่างจากพนักงาน และยังใช้สวิงสำหรับตักปลาใช้ในการรับเงินค่าน้ำ และสำหรับทอนเงินค่าน้ำเพื่อไม่ให้พนักงาน และลูกค้าสัมผัสตัวกัน เพราะว่าอาจจะทำเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

          นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ ปกป้องพนักงานเท่ากับปกป้องลูกค้าและสังคม ซึ่งมาตรการในการปกป้องพนักงาน มีทั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในตัวอาคาร พนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ต้องสวมถุงมือยาง ผ้าปิดปากอนามัยทุกคน ตลอดการให้บริการเพื่อความมั่นใจของลูกค้า จัดแม่บ้านเช็ดบริเวณโต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทำงานทุก 2-3 ชั่วโมงพ่นยาฆ่าเชื้อเคาน์เตอร์รับเงินทุกเย็นวันศุกร์ และพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งบริเวณทุก 14 วัน

         ส่วนมาตรการปกป้องลูกค้าลูกค้า ก็จะมีทั้ง กำหนดจุดล้างมือ แบบบังคับปุ่มกดด้วยเท้าก่อนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ-จัดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ยังจุดให้บริการ และเคาน์เตอร์พนักงานอย่างทั่วถึง จัดเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้มีอุณหภูมิเกินมาตรฐาน   ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์วัด ได้จัดเจ้าหน้าที่นำตระกร้ารอรับเงิน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ นำไปชำระให้ภายในช่องทางที่กำหนดไว้ และแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยด่วน จัดกำหนดให้มีระยะห่างระหว่างนั่งรอชำระเงิน จัดกำหนดระยะห่างพนักงานรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ โดยให้ยื่นรับเงินผ่านตะกร้อระยะ 1-2 เมตร ขีดเส้นตารางกำหนดจุดยืนรอให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ในระหว่างพักคอยรับบริการ และแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการงดการพูดคุย

           ทั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ด้วยการพิมพ์ QR Codeสำหรับสแกนช่องทางชำระเงินค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่น ให้กับผู้ใช้น้ำนำไปทำรายการชำระเงินที่บ้านรอบบิลถัดไปเพื่อหยุดการออกจากบ้านของลูกค้า.

Related posts