ขอนแก่น-พระธาตุขามแก่น ประกาศปิดการเข้าสักการะเป็นการชั่วคราว

วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ปิดการเข้าสักการะพระธาตุขามแก่น เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการสอนงนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคมว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) จึงขอประกาศ “ปิดการเข้าสักการะพระธาตุขามแก่น เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยุติลง”

จึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เจริญพร ประกาศ ณวันที่ 25 มีนาคม 2563 (พระครูสุตธรรมภาณ๊,ผศ.) เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต 1

Related posts