ศรีสะเกษ-ชาวอำเภอศรีรัตนะ พร้อมใจล้างอำเภอฆ่าเชื้อ คุมเข้ม ข้าราชการ-ปชช. วัดไข้-สแกนโควิด ก่อนเข้า-ออกทุกส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอส. ร่วมกันทำความสะอาดล้างที่ว่าการอำเภอ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่างๆ อาทิ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอาคาร สำนักงาน สถานที่ราชการทุกแห่ง ตลอดจนยานพาหนะของราชการ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือในการเปิดประตู ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19

เช่นเดียวกันกับที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ ได้นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ บริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน พร้อมมีมาตรการในการป้องกัน โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าติดต่อสำนักงานฯ และต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า-ออก รวมทั้งให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ประมาณ 1-2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts