(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กำหนดมาตรการล็อคเป้า เฝ้าชุมชน สู้โควิด-19 เชื่อว่าคนหนองบัวลำภู จะฝ่าฟันและต่อสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

วันนี้(25 มีค.63)ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม 2563 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูได้ออกมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ (COVID-19) ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน

สำหรับแนวทางที่จะดำเนินการของทุกหมู่บ้าน ชุมชน คือจะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) นั้นคือเราจะมีด่านชุมชน ดูแล ตรวจสอบคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่อันตราย และคนที่ทำงานในสถานที่ประกอบการที่เสี่ยง ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน ทุกคนเมื่อเดินทางเข้ามาหมู่บ้าน ชุมชนจะต้องไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเดินทางมาจากจังหวัดไหน ทำงานอะไรก็จะต้องไปลงทะเบียนที่หมู่บ้าน ชุมชนนั้นๆ

เมื่อมีผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนา ว่าพักที่ไหน ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากมาจากพื้นที่เสียง หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงต้องทำการกักตัวออกห่างจากครอบครัวและชุมชน โดยไม่สัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

นั้นก็หมายความว่าลูกหลานของพวกเราทุกคนที่เข้ามาในบ้านในวันนี้ต้องแสดงตนและก็แจ้งว่าเดินทางมาจากที่ไหนเราก็จะแยกคน ถ้าสมมุติว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือทำงานในที่เสี่ยงก็จะถูกล็อค พร้อมขอความร่วมมือกักกันตนเองในเวลา 14 วัน และจะขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อไม่ให้ไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อด้วยการล็อคเป้า การล็อคเป้า เป็นมาตรการทางสังคมที่จะช่วยกันให้ระแวดระวังตนเอง ทุกคนหากต้องออกจากบ้านไปไหนให้สวมหน้ากากอนามัยไปซื้อของ ไปตลาดและเข้าบ้านจะต้องล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง นี่คือมาตรการที่เราจะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

โดยใช้มาตรการทางสังคมรวมทั้งดูแลความปลอดภัยความเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู จะต้องใช้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในทุกหมู่บ้านๆจะเป็นศูนย์กลาง เมื่อทุกหมู่บ้านปลอดภัย ตำบล อำเภอ และจังหวัด ก็จะปลอดภัยต่อไปจังหวัดจึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบท้องถิ่นเพื่อติดตามให้กำลังใจ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในหมู่บ้านรวมถึงผู้ที่กักกันตนเอง วันนี้ทุกคนในจังหวัดหนองบัวลำภู จะต้องขับเคลื่อนนโยบายภายใต้มาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้ด้วยการเฝ้าระวัง บุคคลเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง พร้อมกำกับติดตามดูแล เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องฝ่าฟันและต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts