เทศบาลตำบลเขมราฐ เปิดยุทธการล้างเมือง ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง นายสุนทร มามุกดา รองนายกฯ นายสนั่น โกศัลวิตรเลขานายกฯ นายเทเวศน์ อร่ามเรือง ที่ปรึกษาฯ นายจรูญ ขวัญหวัน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยปกครองอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำรวจ ทหาร นรข.เขตอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หมวดทางหลวงเขมราฐ หมวดทางหลวงชนบทเขมราฐ หน่วยราชการทุกภาคส่วน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐ ผู้นำชุมชน อสม.จิตอาสาชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมล้างเมืองทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขมราฐ โดยทำการล้างทำความสะอาดที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ ถนนคนเดินเขมราฐ ถนนวิศิษฐ์ศรี สถานีขนส่งโดยสารประจำทางสายเขมราฐ-ตระการพืชผล-อุบลราชธานี สายเขมราฐ- อำนาจเจริญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ตามจุดต่างๆ ให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด และความสกปรกแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเทศบาลตำบลเขมราฐ ที่จะร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย

หลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่สาธารณะ ตลาดสด ถนนคนเดิน สถาขนส่งรถประจำทาง ซึ่งมีการเก็บกวาดขยะและสิ่งปฎิกูล การฉีดน้ำทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดสด ถนน ฟุตบาต และอาคารพานิชย์ รวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวด้วย