ร้อยเอ็ด-สถานีขนส่งผู้โดยสาร ร้อยเอ็ด ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19 หลังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย

บ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.)จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการสถานีขนส่ง บขส. ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้องจำหน่ายตั๋ว ที่นั่งผู้โดยสาร ห้องน้ำ ชานชลา รถโดยสาร รวมทั้งรถจักรยานยนต์ รถ 3 ล้อรับจ้าง และแท็กซี่ ที่ให้บริการอยู่ภายในสถานีขนส่ง หลังมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการในสถานี

สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 59 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 56 ราย และ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2563) มีผู้แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 99 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 80 คน และ อยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 19 คน

นายกิตตินันท์ อึ้งสำราญ ผู้จัดการสถานีพลาญชัย (บขส.)ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ภายหลังที่เราทราบว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมาก แห่เดินทางออกจาก สถานีขนส่งหมอชิต เมื่อวันที่ผ่านมา เพื่อกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เราในฐานะผู้ประกอบการซึ่งได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการภายในสถานีอยู่เสมอ จึงจัดงบประมาณ และประสานความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดต่อให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิหน่วยกู้ภัย อโสก นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาทำการฉีดพ่น เพื่อต้องการที่จะให้ บขส.ร้อยเอ็ด หรือผู้ที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ ซึ่งเราได้มีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ หลังมีข่าวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสถานีขนส่งมีความเงียบเหงามาก ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการลดลงไปกว่า 70เปอร์เซ็นต์ และถือว่าโชคดีและทำให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอุ่นใจได้บ้างในขณะนี้ เพราะผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางผ่านไปยังจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน มีส่วนน้อยที่จะลงมาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมขอความร่วมมือพนักงานจำหน่ายตั๋ว คนขับรถ และผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างๆ ให้ใส่ใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคโควิด 19 กับมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือและอยู่ห่างเว้นระยะกันกับคนอื่นที่เหมาะสม ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

 

 

นายธนกฤษณ์ พุฒป่า หน.ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคบิต 19 ให้พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีความมั่นใจในการมาใช้สถานที่มากขึ้น และขณะนี้ทางหน่วยกู้ภัยอโสกได้ตั้งหน่วย “สก๊อต” คือเป็นทีมสำรองเพื่อใช้สำหรับรับผู้ป่วยฉุกเฉินต่อจากภาครัฐโดยที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้จัดสรรมา ถ้ามีไข้สูงหรือเหตุฉุกเฉินอื่นประชาชนประสานมาที่หน่วยกู้ภัยอโสกได้และเราก็จะได้จัดทีมไปรับผู้ป่วย เพื่อจะได้ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส และขอการย้ำเตือนการป้องกัน 1 ต้องมีแมส 2 ต้องสวมถุงมือ ให้ไกลจากสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านก็จะช่วยเราห่างไกลจากการระบาดของเชื้อไวรัสได้ ติดต่อประสานงานไปพ้นฆ่าเชื้อ หรือรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ต่อจากภาครัฐที่ 0 4351 6622 / 095 569 2519ตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนี้

 1. ค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยทีมอาสาโควิด 19 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่)
 2. จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2563
 3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อ แยกสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคนในครอบครัวรวมทั้งผู้อื่นในชุมชน จนครบ 14 วัน โดยให้ปฏิบัติตัว ดังนี้
  3.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
  3.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ จาน ช้อน
  3.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์เจล
  3.4 หลีกเลี่ยงการพุดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย
  3.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
  จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
  “ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”โควิดติดง่ายป้องกันไว้กันทุกคน