หนองบัวลำภู(ชมคลิป)หอการค้าจับมือกับออมสิน กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าเมืองลุ่มภู รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร

หอการค้าจับมือกับออมสิน กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กับ ธนาคารออมสิน ระหว่าง นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กับ ธนาคารออมสิน โดย นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขา คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

โดยสาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนั้นยังร่วมมือดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคา รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นระโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร

นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของธนาคารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหอการค้า คัดเลือกและเชิญผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นโดยหอการค้าโดยการจัดให้มีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญของธนาคารร่วมเป็นวิทยากรหรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารโดยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหอการค้า และทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิตขึ้นแก่ตนจากการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ด้วยตนเอง และต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เองทั้งสิ้น

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts