ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ประท้วงพร้อมแจ้งความ ผอ.ร.ร.ให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุและตัดต้นไม้ประดู่และไม้อื่นๆ ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

อุบลราชธานี – ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ประท้วงแจ้งความดำเนินคดีอาญากับ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กับพวก ที่นำที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข อบ.1087 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปให้เอกชนเช่าเพื่อหาผลประโยชน์ทางการค้าและได้ร่วมกับเอกชนผู้เช่าทำการตัดต้นประดู่และต้นไม้อื่นๆในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติที่ปลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2544 กว่า 100 ต้น ที่ปลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2544

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 21 มีนาคม ตัวแทนชมรมผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ประมาณ 40 คนนำโดย นายสุริยา ศุภษร รองประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ และอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เดินทางมารวมตัวประท้วง คัดค้านแสดงสัญลักษณ์ชูป้ายเขียนข้อความว่า หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ตัว,โควิดก็น่ากลัว กูยังต้องรวมตัวคัดค้านมึง,หลวงให้มาใช้ประโยชน์ ไม่ใช่มาแสวงหาผลประโยชน์,ที่ขจองบรรพบุรุษหวงแหนไว้ให้เราชาวศรีเมืองใหม่,ปู่โสมยังเฝ้าทรัพย์ สปอ.เป็นสมบัติของทุกคน สำนึกรักท้องถิ่นมีไหม หรือมีแต่อยากได้ของหลวง ฯลฯ

ต่อมาได้ส่งตัวแทนเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.วิชัย กองชัย สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่เพื่อดำเนินคดีกับ นายเกรียงไกร โอษฐิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ กับพวก กระทำผิดอาญา โดยการนำ เพื่อสร้างโรงเรือนขายปุ๋ยและกระเบื้องของเอกชนคู่สัญญา

จากการสอบสวนนายสุริยา ศุภษร รองประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ให้การว่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายเกรียงไกร โอษฐิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ อบ.1087 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปให้นายอนุสรณ์ สินทรัพย์แสงสุวรรณ เป็น ผู้เช่า เพื่อใช้ทำการค้า ต่อมาได้พบการตัดไม้ประดู่และไม้อื่นๆ ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวนหลายร้อยต้น ที่ปลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติได้ถูกตัดออก เพื่อใช้พื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อขายปุ๋ยและกระเบื้อง ของเอกชนผู้เช่าตามสัญญานี้ และได้ก่อสร้างลานคอนกรีตทับสนามตะกร้อ สนามฟุตซอล และสนามวอลเลย์บอลเดิม เพื่อทำเป็นลานขายสินค้า ของเอกชนซึ่งการกระทำของนายเกรียงไกร โอษฐิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กับ พวก เป็นการกระทำผิดทางอาญาตามมาตรา 147.157และ 151 เนื่องจากปรากฏมีความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือมีเจตนาทุจริต หรือ กระทำการโดยปราศจากอำนาจนอกเหนืออำนาจหน้าที่ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์

ด้านนายเกรียงไกร โอษฐิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ กล่าวว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ และได้พูดคุยกับธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ว่าสามารถหารายได้ได้โดยให้มีการเช่าพื้นที่จากพื้นที่ที่ดูแลซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ทางโรงเรียนจึงได้ทำสัญญากับเอกชนเพื่อให้เช่าพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ในสัญญาไม่มีให้ก่อสร้าง ให้ทำเฉพาะลานการค้า บังเอิญว่าคู่สัญญาได้ดำเนินการโดยที่ไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพราะในสัญญาก็ชัดเจนว่าไม่ให้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นที่เป็นอาคารที่ถาวร ซึ่งจากกรณีที่เอกชนคู่สัญญาไปสร้างโรงเรือนเก็บปุ๋ยเป็นการทำนอกสัญญาที่ไม่มีการแจ้ง และดำเนินการไปทำการตัดต้นไม้ในพื้นที่โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติที่ปลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2544 สร้างโรงเรือนเก็บปุ๋ย ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้แจ้งให้กรรมการรสถานศึกษาทราบดำเนินการต่อไป.

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต) จ.อุบลราชธานี

Related posts