ชัยภูมิ-พ่อเมืองพญาแล ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อCOVID-19 ขอพลังพี่น้องช่วยกันเซฟชัยภูมิให้ปลอดจากไวรัสร้าย

ผู้ว่าฯชัยภูมิเปิดแถลงยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ ก้าวต่อไปขอพลังชาวชัยภูมิ 1 ล้านกว่าชีวิต ช่วยกันเซฟชัยภูมิ ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 เริ่มจากประกาศใช้มาตรการลดความเสี่ยงทุกด้าน ขณะนี้เริ่มมีหลายส่วนให้ความร่วมมือกับมาตรการแล้ว

วันนี้ 20 มีนาคม 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความเข้าใจหลังการออกประกาศและขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก การปิดสถานบันเทิงและสถานบริการเป็นการชั่วคราว ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย สนามกีฬาที่มีการจัดแข่งขัน สถานที่ชนไก่ สนามซ้อมไก่ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเน้นการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคม ทุกระดับ มาช่วยกัน รักษาจังหวัดชัยภูมิให้ปลอดภัยจากโรคนี้

ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆบ้างแล้ว เช่น คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ออกประกาศงดกิจกรรมทางศาสนาที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมกัน คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเฒ่า งดกิจกรรมบันเทิงในงานบุญเดือนหก งดกิจกรรมขบวนแห่บายศรี แต่กิจกรรมอื่นๆยังคงไว้เช่นเดิม แต่ลดจำนวนคนร่วมงานลงให้เหมาะสม สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์บางแห่งเริ่มปิดบริการแล้ว สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นทีจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีเพียงผู้เข้าข่ายติดตามเฝ้าระวัง จำนวน 27 คน ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ 25 คน รอผลแลป 2 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นแรงงานเกาหลีและนักท่องเที่ยว รวมแล้ว 282 คน ทั้งหมดเข้าสู่ระบบกักตัว 14 วัน ที่บ้านตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาล โดยมีนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามดูแลและรายงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้กักตัวครบ 14 วันแล้ว ไม่พบอาการป่วย จำนวน 126 คน อยู่ระหว่างกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 156 คน

นอกจากนี้ จังหวัดชัยภูมิ ยังได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ “ เมืองชัยภูมิปลอดโรคโควิด19 เพื่อชาวชัยภูมิปลอดภัย” หรือ เซฟชัยภูมิ #save Chaiyaphum โดยกำหนดเป้าหมาย 4 หยุด คือ หยุดกลัว(ไม่ตื่นตระหนก) หยุดเสี่ยง(เลี่ยงเกิดโรค) หยุดป่วย(ไม่แพร่กระจายโรค) และหยุดตาย(การดูแล รักษาผู้ป่วย) ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดได้ประกาศออกมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวชัยภูมิ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานร่วมกันปฏิบัติตามและเฝ้าระวัง โดยร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะมีมาตรการต่างๆ ออกไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชน ผู้ดูแล หอกระจายข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางโดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ