ศรีสะเกษ-พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ อ.เบญจลักษ์ 1 ราย เป็นสามีของครูที่ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี

ศรีสะเกษพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ อ.เบญจลักษ์ 1 ราย เป็นสามีของครูที่ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี ขณะที่ ร.ร.บ้านแดงสั่งกักตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศ อ.เบญจลักษ์ เรื่อง ข่าวการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ลงวันที่ 19 มี.ค.63 เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) เบญจลักษ์ ได้รับแจ้งข่าวว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) จึงได้ทำการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ ได้รับการยืนยันจากผู้ป่วยและครอบครัวว่าเป็นข่าวจริง

จากการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันพบว่า ขณะนี้ได้เข้าทำการรักษาตัวที่ รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยเมื่อวันที่ 14 มี.ค.63 เดินทางกลับจาก จ.สมุทรปราการ มีอาการไข้ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองงูเหลือม และเดินทางกลับ จ.สมุทรปราการ

อ.เบญจลักษ์ จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสนามไก่ชนหนองงูเหลือม เมื่อวันที่ 15 มี.ค.63 ได้กักกันตนเองและเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน หากมีไข้และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก) โทรศูนย์ประสาน รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายเลขโทรศัพท์ 045- 605391 ได้ตลอด 24 ชม.

ขณะเดียวกัน นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผอ.ร.ร.บ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) ได้ทำหนังสือที่ ศธ 04141.072/35 ลงวันที่ 19 มี.ค.63 เรื่อง ขอกักตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยหนังสือถึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวมีครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านแดง เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ จึงขอให้ท่านสั่งกักตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน ร.ร.แห่งนี้เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งขณะนี้กำลังรอการอนุมัติจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกัน ได้มีนายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งได้ไปเข้าร่วมประชุมสัญจรกลุ่มเบญจลักษ์ ณ ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ที่ผ่านมา ได้ทำบันทึกข้อความถึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 ได้รับทราบจากครู ร.ร.บ้านแดง ว่าสามีของครูที่สอนอยู่ใน ร.ร.บ้านแดง ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการที่ได้ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 ที่ผ่านมา และกลับมาที่บ้านที่ อ.เบญจลักษ์ ซึ่ง ผอ.ร.ร.บ้านแดงได้ร่วมรับประทานอาหารกับครูเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 และ ผอ.ร.ร.บ้านแดงได้เข้าร่วมประชุมสัญจรกลุ่มเบญจลักษ์ด้วยในวันที่ 18 มี.ค.63 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า นายภควัฒน์ซึ่งได้ร่วมประชุมสัญจรดังกล่าวด้วยร่วมกับ ผอ.ร.ร.บ้านแดง ที่ ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จึงขออนุญาตกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 1 เม.ย.63 ซึ่งได้รับอนุญาตจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 แล้ว

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน

Related posts