ขอนแก่น(ชมคลิป)เรือนจำกลางขอนแก่นใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ให้ญาติได้คุยกับผู้ต้องขัง แทนการมาเยี่ยมที่เรือนจำเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

      นาย สมมาตย์  สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งให้ทุกเรือนจำ งดให้ญาติมาเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา และเปลี่ยนมาเป็นการพบปะพูดกันระหว่างผู้ต้องขังชั้นดีกับญาติ ผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมทั้งตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ต้องผ่านเข้าออกเรือนจำทุกคน ส่วนการจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำกว่า 5,000 คน ได้ใช้อย่างทั่วถึง

ทางเรือนจำก็ได้จัดหาวิทยากรมาฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังกว่า 5,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้ใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว ยังเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวหลังจากที่พ้นโทษด้วย.

Related posts