อำเภอชุมแพจัดประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้(18 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมม่านเมฆา ชั้น5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินฯ(EOC) อำเภอชุมแพ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ สาธารณสุขอำเภอชุมแพ ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อำเภอชุมแพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อกำกับดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่จะจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในประกาศฯอย่างเคร่งครัดและกิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นเห็นควรงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป

หลังจากการประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ โดยนายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ ได้มอบเครื่องฉีดพ่นละอองสารป้องกันไวรัสพร้อมน้ำยาและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ โดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพเป็นผู้แทนรับมอบ ตามโครงการควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมให้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชุมแพฉีดพ่นละอองสารป้องกันไวรัสภายในโรงพยาบาลชุมแพอีกด้วย

Related posts