ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนเตรียมร่อนหนังสือขอน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ช่วยแก้ปัญหาน้ำประปาชุมแพ

จังหวัดขอนแก่นเตรียมขอน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งน้ำก่อนสุดท้ายมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาอำเภอชุมแพ 

           วันที่ 12 มี.ค. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ที่อำเภอชุมแพ กำลังประสบปัญหาน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีปริมาณน้อย เนื่องจากน้ำในลำน้ำเซิญ มีปริมาณเหลือน้อยจนทำให้ต้องมีรการเปิดน้ำเป็นเวลา จากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการเขื่อนจุฬาภรณ์ มาร่วมประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อขอให้มีการระบายน้ำจำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพื่อมาเติมน้ำในลำน้ำเซิญ และอ่างเก็บน้ำใกล้เคียง เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปา เพราะเนื่องจากขณะนี้น้ำในลำน้ำเซิญ และอ่างเก็บน้ำสำรองมีปริมาณน้อย เพื่อจะได้มีน้ำใช้ไปจนถึงฤดูฝในปีนี้ พร้อมทั้งมีการประสานไปยังศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอหี้การทำฝนหลวง ในพื้นที่ต้นลำน้ำเซิญ หลังพบว่าในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมนี้ สภาพอากาศจะเอื้อต่อการทำฝนหลวง เพราะจะมีกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมกับการเตรียมแผนสำรองในการเตรียมแจกน้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อน.