ขอนแก่น(ชมคลิป)ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพทั้ง 26 อำเภอ เพื่อคอยเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศ

จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพทั้ง 26 อำเภอ เพื่อคอยเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

           วันที่ 10 มี.ค. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งกรให้ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพซึ่งขณะนี้แต่ละอำเภอ ได้ร่วมประชุมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อเตรียมสถานที่ ในการรับมือประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไปอยู่ในกระเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นเวลานาน เมื่อกลับมาถึงจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีการกักตัวในพื้นที่ของทางจังหวัดกำหนดให้ ส่วนผู้ที่เดินทางแบบนักท่องเที่ยว เมื่อผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานจะให้กลับไปกักตัวที่บ้านแทนศูนย์ฯ ซึ่งขณะนื้ทางจังหวัดขอนแก่น

                

              ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในระหว่างช่วงเฝ้าระวังสุขภาพ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในเดือนมกราคมเป็นต้น มีประชาชนชาวจังหวัดกว่า 400 คน ที่ได้มีการเฝ้าระวังสุขภาพ และเมื่อผ่านพ้น 14 วัน ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด19แม้แต่รายเดียว ส่วนการตรวจเชื้อร่างกายได้มีการตรวจแล้วจำนวน 63 คน พบว่า 61 คน มีสภาพร่างกายปกติ และอีก 2 คน อยู่ในระหว่างรอผลจากแพทย์ ซึ่งจะทราบภายใน1-2วันนี้.