มหาสารคาม(ชมคลิป)พ่อเมืองกตะศิลาประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับมือแรงงานไทยจากแดนกิมจิ

ผวจ.มหาสารคาม เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมพร้อมรับมือ ผีน้อย ย้ำเน้น ประชาชน ป้องกันตนเองคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ มีจิตสำนึกต่อสังคม เพื่อปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

วันที่10 มีนาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคามยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้มีเปิดศูนย์ประสานงาน โควิด 19 ณ ที่ห้อง 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข 095 – 1807721 ตลอด 24 ชั่วโมง จากข้อมูลส่วนกลางได้แจ้งจำนวนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 22 คน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มต้องเฝ้าระวัง จังหวัดมหาสารคามจึงได้ประชุมมอบภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก เฝ้าระวัง สังเกต อาการณ์ โดยจำนวน 22 คน เข้าพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีเพียง 14 คนเท่านั้น ส่วนอีก 8 คน อยู่นอกเขตจังหวัดมหาสารคาม สำหรับการอำนวยความสะดวก เฝ้าระวัง สังเกต อาการณ์ของทั้ง 14 คน ตลอด 14 วัน จะต้องมีการรายงานผลการติดตามให้กับทางจังหวัดทราบทุกวัน ทุกระยะ ซึ่งทุกรายปกติ ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

โดยมีมาตราการรองรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเดินทางเข้ามายังจังหวัดมหาสารคาม จำนวนมากๆหลายร้อยคนนั้น ทางจังหวัดได้เตรียมแผนรองรับในทุกขึ้นตอน โดยเฉพาะพื้นที่รองรับเพื่อเฝ้าระวัง สังเกต อาการณ์ นั้น กำหนดไว้ที่ 4 จุดได้แก่ 1.กองร้อย อส.จ.มหาสารคาม 2. โรงยิม สนามกีฬากลาง 3.อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 4.หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ประชาชนเข้าใจ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองคือ ไม่เข้าไปในสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ มีจิตสำนึกต่อสังคม เพื่อปลอดภัยจากไวรัส โควิด19

Related posts