ขอนแก่น/ศูนย์บริการอาชีวะประสานมือกรมการขนส่งทางบกเปิดศูนย์บริการให้ประชาชนตรวจเช็คซ่อมรถทุกชนิดฟรี

ที่ถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย2440 เจนจบทิศ หลัก กม.ที่ 22-23 สนง คณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์บริการ อาชีวะอาสา ขึ้นไม่ว่าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือเทศกาล วันสงกรานต์ ปีละสองครั้ง เพื่อให้บริการด้านเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็น จักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกชนิด


นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (วจ.หนองสองห้อง)จ ขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจาก ปัจจุบันถึงทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทาง ด้วยพาหนะของตนเองทั้งรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ นับวันยิ่งเพิ่มจำนวนมาก บางโอกาส หากเกิดชำรุดหรือเสียกลางทาง จะหาที่ศูนย์ซ่อมก็คงจะยากลำบากเพราะอยู่ในช่วงหนุดยาวปิดให้บริการช่วงนี้ ด้วยเหตุนี้ อาสาอาชีวะ เรามีนักเรียนนักศึกษา แผนก ช่างยนต์ของทาง วิทยาลัยฯมีจิตอาสา จำนวน 10 คนพร้อม ครูช่างยนต์ อีก 2 คนให้การแก้ไขช่วยเหลือคราวจำเป็นเบื้องต้น


ด้าน นายจีระพจน์ หงส์ไธสง ครูช่างยนต์ เล่าว่า จะดูแล เครื่องยนต์ทุกอย่างเท่าที่สามารถช่วยได้ เช่น มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก้ระบบไฟสัญญาณจราจร ปะยาง เพิ่มลมยางฯวันละกว่า10คัน เริ่มทำงานตั้งแต่ 06.00น.ถึง 18.00น ภาคกลางวัน ส่วนภาคค่ำอีกรอบ19.00น.ถึง 24.00นเปิดบริการตรวจกว่า 20 รายการ อาทิ ตรวจสภาพลมยาง ระดับก้าซไอเสีย ตรวจกงล้อ คลัตซ์ ตรวจการทำงานเครื่องยนต์ คันเร่ง ระบบเบรคเป็นต้น โครงการเริ่มตั้งศูนย์ก่อนวันสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมย .62 รวม 7 วัน เฉพาะวันที่ 13 เมย มี จยย .มารับบริการ แล้ว 11 คัน รถยนต์ปิกอัพ เก๋ง 2 คัน


รับเปลี่ยน บริการ น้ำมันเครื่องยนต์ ฟรี จำนวน7 คันแรก ต่อวัน มีข้อจำกัด เพราะยังขาดงบประมาณในการนี้หากใครนำรถมาก่อนก็ได้รับบริการ ฟรี ทางศูนย์อาชีวะอาสา ให้ประชาชนที่มารับบริการแสดงแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการทุกๆคน/