ศรีสะเกษ-สาธุชนแห่ร่วมพิธีชักพระ-เบิกเนตร-บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-ทองคำแท้ “หลวงพ่อพระพุทธศรีสมบูรณ์รัตนะมงคล” ประดิษฐานอุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสวนพูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีชักพระ องค์พระประธานหลวงพ่อพระพุทธศรีสมบูรณ์รัตนะมงคล ขึ้นอุโบสถหลังใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนทรัพย์สร้างซุ้มประตูวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม

โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม นางเบญจวรรณ จันทร์ฤกษ์ (ตันศรีสกุล) เจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างอุโบสถ์ นายมนตรี คุณกาญจนา พรมฉิม เจ้าภาพองค์พระประธาน ร้านสีทองอะไหล่ยนต์ศรีสะเกษ เจ้าภาพฐานพระประธานอุโบสถ ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม กล่าวว่า สำหรับ ประเพณีชักพระ (พระพุทธรูป) ทางภาคใต้เรียกว่า พิธีลากพระมีสองกรณี คือ ชักพระทางบก และชักพระทางน้ำ ถึงแม้ภาคนี้จะมีความแตกต่างไปจากภาคอื่น ภาคใต้ ก็มีจุดประสงค์ปรารภเหตุ การเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าจากเทวโลกมาถึงพื้นโลก ในวันปวารณาออกพรรษาเช่นเดียวกัน ก็จัดให้มีประเพณีแห่พระพุทธรูป ด้วยประเพณีชักพระดังกล่าว

ซึ่งพิธีในวันนี้นั้น เป็นพิธีชักพระทางบก ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ทางภาคใต้ โดยที่ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนวันชักพระ 2 วัน จะมีพิธีใส่บาตรหน้าล้อ นอกจากอาหารคาวหวาน ยังมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน “ปัด” คือข้าวต้มผัด น้ำกะทิห่อด้วยใบมะพร้าว บางที่ห่อด้วยใบกะพ้อ (ปาล์มชนิดหนึ่ง) ในภาคกลางเขาเรียกว่า ข้าวต้มลูกโยน ก่อนจะถึงวันออกพรรษา 1-2 สัปดาห์ ทางวัดจะทำเรือบก คือเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่ 2 ท่อน มาทำเป็นพญานาค 2 ตน เป็นแม่เรือที่ถูกยึดไว้อย่างแข็งแรง แล้วปูกระดาน วางบุษบก (ร้านม้า) บนบุษบกจะนำพระพุทธรูปยืน รอบบุษบกก็วางเครื่องดนตรี ไว้บรรเลงเวลาเคลื่อนพระไปสู่บริเวณงาน พอเช้าวันประกอบพิธีก็จะช่วยกันชักพระ โดยถือเชือกขนาดใหญ่ 2 เส้น ที่ผูกไว้กับพญานาคทั้ง 2 ตน เมื่อถึงบริเวณงานจะมีการสมโภช และมีการเล่นกีฬาพื้นเมืองต่าง ๆ กลางคืนมีงานฉลองอย่างมโหฬาร

โดยภายในองค์พระประธานหลวงพ่อพระพุทธศรีสมบูรณ์รัตนะมงคล ได้บรรจุหัวใจองค์พระประธาน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราช องค์ก่อน พร้อมเปิดโอกาสให้สาธุชนได้เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด บนแผ่นทอง และมีผู้มีจิตศรัทธานำทองคำแท้ใส่บรรจุลงในหัวใจองค์พระประธานด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อรักษาและสถิตย์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สักการะบูชา สืบพระพุทธศาสนาต่อไป.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน