“กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยภัยแล้ง ”

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 นาย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 3 เที่ยว รวม 18,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือที่โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ