สนามสอบนักเรียนแพทย์พบผู้เข้าสอบมีประวัติสัมผัสผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย

อุบลราชธานี –   สนามสอบนักเรียนแพทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตรวจเข้มคัดกรองผู้เข้าสอบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 พบผู้เข้าสอบ 2 รายมีประวัติสัมผัสผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย(ติดสติกเกอร์แดง) แยกห้องสอบ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่  อ.เมือง จ.อุบลราชธานีกลุ่มสถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ได้เห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เป็นสนามสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ สำหรับการรับระบบตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ณ สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จำนวน 2,500 คน

ด้านนายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี กล่าวว่าการสอบรับนักศึกษาแพทย์ครั้งนี้ ได้กำหนดขึ้นก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเลื่อนการสอบคัดเลือกได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งในการเป็นสนามสอบครั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดจุดคัดกรองสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมบริการแจกหน้ากากอนามัยและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองเป็น 3 กลุ่ม คือ จุดคัดกรองที่ 1 ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในบริเวณอาคารสอบเข้ามาในจุดเดียวกัน วัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะได้รับการติดสติกเกอร์สีเขียวก่อนเข้าบริเวณอาคารสอบ จุดคัดกรองที่ 2 หากผู้เข้าสอบวัดอุณหภูมิร่างกาย เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ จะได้รับการติดสติกเกอร์สีเหลือง และจุดคัดกรองที่ 3 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยร่วมบ้านเดียวกัน มีประวัติเดินทางผ่าน(Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะได้รับสติกเกอร์สีแดง

นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการคัดกรองอย่างละเอียดในครั้งนี้ พบว่า นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ มีอาการ ไอ จาม และเจ็บคอ จำนวน 20 ราย (ติดสติกเกอร์เหลือง)ได้จัดห้องสอบ/ที่นั่งพักแยกต่างหาก และพบว่ามีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ราย มีประวัติสัมผัสผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย(ติดสติกเกอร์แดง) โดยเจ้าตัวแจ้งว่าผลการตรวจเลือดเป็นปกติมาแล้ว 10 วัน แต่เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการและประกาศของโรงเรียนจึงจัดห้องสอบ ที่นั่งพักแยกจากกลุ่มอื่น และห้ามเดินออกนอกบริเวณจุดควบคุมโดยเด็ดขาด