บุรีรัมย์/อ.พลับพลาชัย จัดสืบสานประเพณีท้องถิ่นประกวดวงมโหรีเขมร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้ ในงานมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประกวดวงมโหรีเขมร ศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมร

บุรีรัมย์ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 เม.ย.62 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพลับพลาชัย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งอำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับ อบจ.บุรีรัมย์ ส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้านต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น อ.พลับพลาชัย ให้คงอยู่ไว้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันกตัญญูของชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สูงอายุพร้อมครอบครัว และเยาวชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้มีการจัดประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ จากอบต.-เทศบาลในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวตัวอย่าง การประกวดเทพีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 หรือวันปีใหม่ไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีบวงสรวง เสาหลักหินโบราณ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุคู่บ้านคูเมืองของ อ.พลับพลาชัย รวมถึงการจัดประกวดวงมโหรีเขมร ของตัวแทนจากแต่ละตำบล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งมโหรีเขมร ถือเป็นดนตรีพื้นบ้าน เฉพาะถิ่นของคนไทยเชื้อสายเขมร มีเพียงในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ เท่านั้น ซึ่งเครื่องดนตรีจะประกอบไปด้วย จะเข้ ,ซอด้วง,ซออู้,ปี่ ,ขลุ่ยเพียงออ, โทน- รำมะนา,ฉิ่ง และกระจับปี่ หรือจะเป็ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้ดีดด้วยกระ ถือเป็นเครื่องดนตรีประเภทพิณ ซึ่งมีลักษณะคล้ายซึง