ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” ใจบุญมอบกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท หนุนงานวัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร (พระอาจารย์โชติ) เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มอบกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้กับ น.ส.วารุณี มหาผล วัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสนับสนุนงานภาคราชการด้านวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพเหตุการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีและภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย ให้ชนรุ่นหลังได้สืบค้นศึกษาต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน