ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวิหาร มอบทุนการศึกษา-ห้องน้ำ-รถตู้ หนุนการศึกษา

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พระครูวิสุทธิธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบทุนการศึกษา ห้องน้ำ และรถตู้ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ โดยมี พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ นายประสพ ขอจงสุข ผอ.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายประสพ กล่าวว่า เดิมโรงเรียนบ้านศรีแก้ว มีห้องน้ำอยู่ 2 หลัง 12 ห้อง เกิดการชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า 38 ปี ต่อมาเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงิน จำนวน 360,000 บาท ต่อมาได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสุทธิธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวิหาร และศิษยานุศิษย์ รวมถึงผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาทั่วไป บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง โดยมี นายเพิ่ม ดวงเด่น รอง นายก อบต.ศรีแก้ว เป็นผู้ประสานงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้ลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475,840 บาท

โอกาสนี้ พระครูวิสุทธิธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวิหาร ยังได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ มอบรถตู้ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนศรีแก้วพิทยา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตาแบน และโรงเรียนศรีแก้วพิทยา จำนวน 70 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท นอกจากนี้ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ ยังได้ร่วมมอบทุนให้แก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้ และทุนส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมกับผู้ใจบุญร่วมมอบรถจักรยานสองล้อ จำนวน 30 คัน มูลค่า 45,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นักเรียน อีกด้วย.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ รายงาน