อำเภอชุมแพจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเชิญทุกภาคส่วนร่วมพิธีเปิดงานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 19

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มี.ค.63 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ร.ท.ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 เข้าร่วมประชุม มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 472 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ (หลังใหม่)

สำหรับวาระในการประชุมที่สำคัญครั้งนี้ คือ ขอเชิญทุกภาคส่วนและขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 19 ในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวชุมแพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน อันเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ กันในชุมชน ตลอดทั้งร่วมกันเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ กระตุ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอำเภอชุมแพ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองชุมแพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ครบรอบปีที่ 77 ในเวลา 16.00 น. ตลอดเส้นทางถนนราษฎร์บำรุง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ร่วมกันจัดงานนี้ ให้สำเร็จลุล่วงตามที่เคยจัดเช่นทุกปีที่ผ่านมา

Related posts