มรภ.ศรีสะเกษ เปิดค่ายศิลป์รักษ์ป่า “สืบสานพระราชา ปลูกป่าในใจ” ชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และนายสาธิต พันธุ์มาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ร่วมกันเป็นประธานเปิดค่ายศิลป์รักษ์ป่า Matuwe Hug Art Camp สืบสานพระราชา ปลูกป่าในใจคน รักษาต้นน้ำที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) พร้อมด้วยน.ส.เกษมณี ธานี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประธานโครงการค่ายศิลป์รักษ์ป่า Matuwe Hug Art Camp คณาจารย์ นักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ร่วมกับกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุนเรียนฟรี ดนตรี-นาฏศิลป์ สาขาศิลป์และการออกแบบ จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านแซร์สโบว์ บ้านโอปังโก บ้านวนาสรรค์ บ้านกลาง บ้านคูสีแจ วัดไพรพัฒนา รพ.สต.แซร์สโบว์ อบต.ดงรัก อบต.ไพรพัฒนา และอบต.ห้วยตึ๊กชู

ทั้งนี้เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการอนุรัก์ป่าต้นน้ำ เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ ครีเอทีฟ ศึกษาและ STEM ศึกษา โดยใช้กระบวนการการจัดการด้านศิลปะและนันทนาการ ผ่านการจัดค่ายศิลป์รักษ์ป่า เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกการเป็นบัณฑิตจิตอาสาให้นักศึกษาใน มรภ.ศรีสะเกษ และส่งเสริมการเรียนรู้เชื่อมโยงเชิงบูรณาการร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำอีกด้วย.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน