กบอ.เขมราฐ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 7,000 ไร่

คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเขมราฐ (กบอ.เขมราฐ) จ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อพิจารณากรณีการแก้ไขปัญหาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ 7,000 ไร่ โดยมีนายปรัตมิตร ขำคม ประธานชมรมช่วยเหลือและพลเมืองดีต่อประชาชน อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ,นายระพีพจน์ วันคำ ประธานกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านไทรย้อย พร้อมด้วย นายบพิตร ขำคม รองประธานฯ และนายอัฒรพงษ์ กาญจนโกมล ประธานภาคประชาชน และตัวแทนชาวบ้าน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านดอนบาก ,บ้านโนนเตาถ่าน ,บ้านสามแยกเมืองใหม่,บ้านห่องขอย และบ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ประมาณ 200 คน เดินทางมารอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอเขมราฐ(กบอ.เขมราฐ)ในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธรณะประโยชน์ 7,000 ไร่ (ทำเลเลี้ยงสัตว์) ซึ่งมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลเขมราฐ ชาวบ้านได้อยู่กันมานานกว่า 40 ปี มีการตั้งหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบ้านเลขที่ และสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ผลพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอเขมราฐ (กบอ.เขมราฐ) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอยกเลิก จำหน่าย ถอนสภาพ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 7,000 ไร่ และเห็นควรออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยทางอำเภอเขมราฐจะได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.

Related posts