ศรีสะเกษ-รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 แปรรูปเพิ่มมูลค่าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ขนาด 3 ตันต่อชั่วโมง ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด พร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการ CSR-Bike ปั่นเพื่อน้อง ของเครือข่ายชาวสวนยาง จ.ศรีสะเกษ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 133 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจรัสแสง บันไดทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิก เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก

นายจรัสแสง กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างโรงงาน จำนวน 53,160,000 บาท ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 14,112,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนของสหกรณ์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสหกรณ์ฯ มีการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปและเครือข่ายสหกรณ์ฯ จำนวนปริมาณที่มากขึ้น โดยประมาณ 23,400 ตัน

สหกรณ์ฯได้ตระหนักถึงการรวบรวมยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ขายยางพาราให้กับสหกรณ์ฯ ที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมในเรื่องคุณภาพและราคา ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำ สหกรณ์ฯ จึงมีบทบาทเข้ามาดำเนินการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราทั้งหมด ประมาณ 253,937 ไร่ จำนวน 17,733 ครัวเรือน.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts