สธ.หนองบัวลำภู รดน้ำขอพรผ่านฮงพญานาค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศย้อนอดีตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ และผอ.รพ.สต. ร่วมกันจัดกิจกรรมย้อนยุค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมเด่นของงานในวันนี้ มีอดีตผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นพ.วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สปสช.เขต 8 นอกจากนั้นยังมีอดีต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรฝ่ายบริหารร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ผ่านฮงรดน้ำจากรางพญานาค เพื่อขอพรจากอาจารย์หมอ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย

นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มี “ตลาดอาหารปลอดภัย : อาหารถิ่น กินปลอดภัย” ซึ่งจัดตกแต่งในบรรยากาศของตลาด – งานวัด บรรยากาศพื้นบ้านอีสาน มีอาหารมากมายที่คัดสรรแล้วในด้านความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และรสชาติอร่อยให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมกัน ทั้งอาหารจากเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย ที่ได้บรรจงคัดเลือกเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นอาหารถิ่น ของฝาก ของขึ้นชื่อของเมืองหนองบัวลำภู เช่น เมี่ยงบัวบาน, ปลาสมุนไพร, ปลาส้ม ปลาแห้ง และผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปจากพื้นที่อำเภอโนนสัง รวมทั้งเนื้อโคขุนย่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งผลไม้จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในบรรยากาศของการรักษ์โลก ลดการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกโดยเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ หรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย มีการรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานได้นำภาชนะมาเอง เพื่อลดการสร้างขยะ รวมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน และได้ดูแลโลกของเราร่วมกันอีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/รายงาน