ศรีสะเกษ-เกษตรอำเภอขุนหาญ ชวนร่วมพิธี “สู่ขวัญทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” แห่งแรกของโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมกับ อ.ขุนหาญ ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 20 ก.พ. นี้ ที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้า (ล้งทุเรียน) หมู่ที่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกษตรกรได้นำทุเรียนมาปลูกในพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ประมาณเมื่อปี พ.ศ.2528 มีต้นทุเรียนอายุเก่าแก่กว่า 30 ปี โดยเกษตรกรที่ไปรับจ้างทำสวนในภาคตะวันออก นำต้นทุเรียนกลับมาปลูกที่ อ.ขุนหาญ และส่วนราชการได้เข้าร่วมสนับสนุน

ปรากฏว่า ทุเรียนเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี เนื่องจากดินแหล่งที่ปลูกนี้เป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟโบราณผุพังมาจากหินบะซอลล์ มีธาตุชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชปริมาณสูงและครบถ้วน ทำให้ทุเรียนมีคุณสมบัติดีเด่นและมีคุณสมบัติเฉพาะคือ เนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะไม่ฉุนมาก รสชาติมันค่อนข้างหวาน จึงทำให้ผู้ได้ลิ้มชิมรสแล้วรู้ถึงรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใคร อาจกล่าวได้ว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย


ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมพิธีสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ โดยนำดอกทุเรียนของเกษตรกร ที่กำลังเบ่งบานนำมาประกอบในพานบายสีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีคล้ายกับการสู่ขวัญข้าว ที่ให้คุณประโยชน์ต่อชาวนาและมนุษย์โลก เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชมีคุณที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดจึงต้องมีกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทุเรียนภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีและเยี่ยมชมดอกทุเรียนได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน