หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เขต 1 เจ้าภาพ ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10 ครั้งที่ 5

การแข่งขันกีฬาของบุคลากรในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 10 (หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี) ร่วมแข่งขันกีฬา ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10 ครั้งที่ 5

วันนี้(15 กพ.63) เมื่อเวลา 09:00 น.ที่สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เปิดการแข่งขันกีฬา “ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10 “ ครั้งที่ 5 โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 เขต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 15 เขตจัดขบวนพาเหรดจากสนามนเรศวรมหาราช มายังสนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อย่างอลังการ

จากนั้น นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 เจ้าภาพจัดจัดการแข่งขันกล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10 ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 10 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตื่นตัวและให้ความสนใจในกีฬามากขึ้น รวมทั้งให้บุคลากรได้ออกกำลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเสริมสร้างความสามัคคี อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติบุคลากรระดับบุคลากรทางการศึกษาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมีการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 15 เขตทดสอบพลังเท้าอย่างสุดเสวี่ยง สร้างสัมพันธภาพ ด้วยความสนุกสนาน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู