อุบลฯ จัดงาน The Light of Love. เรืองรักเรืองแสง ในวันแห่งความรัก

วันที่ 14 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก 14ก.พ. ของทุกปีจะเป็นวันแห่งความรักทาง อ.เภอสิรินธร ร่วมกับชุมชนเมืองเรืองแสง เล็งเห็นความสำคัญของวันแห่งความรักนี้และได้ร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ชุมชนและเอกชนได้จัดงาน The Light of Love. เรืองรักเรืองแสง ขึ้นและได้มีการจัดพิธีตักบาตรบายศรีสู่ขวัญ ร่ำอวยพรคู่ รัก (บ่าว สาว) ซึ่งเป็นประเพณีท่องถิ่นของภาคอิสาน และในงานได้มีการอำนวยความสะดวกแก่คู่รัก(บ่าวสาว) โดยการจดทะเบียนสมรสภายในงานซึ่งในงานได้เชิญตัวแทนแขวงจำปาสักมาร่วมงานซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดพิธีแต่งงาน อาเซียนก็ว่าได้และภายในงานประกอบด้วยคู่รักที่มาร่วมงาน 10 คู่ ซึ่งการจัดงาน The Light of Love. เรืองรักเรืองแสง เป็นการจัดงานปีแรก และมีผู้ที่สนใจมาก

นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิริธร กล่าวว่า การจัดงานในนครั้งนี้ ได้เน้นประเพณีดังเดิมเป็นหลัก และได้จัดงานขึ้นในชื่อ The Light of Love. เรืองรักเรืองแสง และในปีต่อไป จะได้มีการจัดพิธี ผูกเสี่ยวสองแผ่นดิน คือ ไทย-ลาว เพราะการรักนั้นไม่ได้มีความรักในเฉพาะหนุ่มสาว จะมีความรักในแบบพี่น้องเพื้อนฝูงอีกด้วย ซึ่งงานนี้จะเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความช่วยเหลือจากชุมชนต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกันเป็นอย่างดี