ขอนแก่น-โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองชุมแพ เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ก.พ.63 นายนิรุตติ์ ปานนาค รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของนักเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฎแก่สาธารณชนตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีโรงเรียนเข้าการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 31 โรงเรียน

Related posts