ศรีสะเกษ-นอภ.ศรีรัตนะ นำชาวบ้านไถกลบตอซัง-หว่านพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน รณรงค์หยุดเผาในไร่นา

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านทุ่งระวี หมู่ 12 ต.สะพุง เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หยุดเผาในนาไร่ ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน โดยมี นางสาลินี ไชยปัญญา เกษตรอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ งดเผาฟางและตอซังพืช หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ในพื้นที่เกษตรกรรม ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาฟาง และตอซังพืชทุกชนิด หันมา ไถกลบแทน เพื่อเป็นการนำเศษซากพืช ให้หมุนเวียนกลับสู่ลงดิน ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และช่วยรักษาสภาพผืนดิน ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน ช่วยลดมลพิษทางอากาศและบรรเทาภาวะโลกร้อนได้

ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าว หรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ในไร่นาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน ช่วยปรับปรุงโครงการสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุย ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ และบรรเทาภาวะโลกร้อนได้.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts