บึงกาฬ-พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12ก.พ.63 พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมี พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พ.ต.อ.วิริทธิ์พล มีสายมงคล รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ ได้จัดเตรียมกองเกียรติยศ เพื่อรอต้อนรับ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้กล่าว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นห่วงและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด จึงมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญาในระดับ ตร. มาช่วยดูแลการปฏิบัติงาน ของหน่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมาเพื่อติดตามความเป็นอยู่ และสวัสดิการของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งหากข้าราชการตำรวจมีสวัสดิการดี มีขวัญและกำลังใจดี ก็น่าจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจต่อไป ซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่ได้มาประชุม ตรวจเยี่ยมในวันนี้

ซึ่งจากข่าวสารที่ปรากฏยังพบเห็นการกระทำความผิดที่กระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ให้ผู้บังคับบัญชา ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากำกับดูแลการปฏิบัติในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของแต่ละหน่วยในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ ซึ่งจะมีประชาชน วัยหนุ่มสาว หรือเด็ก และเยาวชน นิยมออกมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้ง สถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืน รวมไปถึงสวนสาธารณะต่างๆ ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งจัดทำมาตรการเชิงรุก ในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ล่อแหลม หรือการเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และปรับแผนการตรวจให้เหมาะสมโดยเน้นในสถานที่ และห้วงเวลาที่น่าจะเกิดเหตุ เน้นสายตรวจออกตรวจตราในกลุ่มบุคคลหรือสถานที่ที่มีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรม

ตลอดจนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในสถานที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน และขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน และพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยอบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์ และขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำผิด หรือการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเด็ก และเยาวชน หรือท่านได้รับความเดือดร้อน ต้องความช่วยเหลือขอให้ท่านแจ้งเหตุ ที่หมายเลข 191 ตำรวจทุกนายพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937

Related posts