(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำทีมจิตอาสาทำแนวกันไฟ“ ป่ากุดจับและป่าหนองบัว” ป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง

วันนี้(12 กพ.63) ที่บริเวณป่ากุดจับและป่าหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขไฟไหม้ป่า โดยการทำแนวกันไฟ ล้อมรอบพื้นที่ ป่ากุดจับและป่าหนองบัว เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น โดยการ เป่า เก็บกวาดและกำจัดวัชพืช เศษใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงไหม้ ให้เป็นทางแนวกันไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่า

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องจากในช่วงหน้าแล้งของทุกปี จะมีการเกิดไฟไหม้ป่า สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในป่าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพประชาชน โดยแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ ได้แก่ การเผาในที่โล่งแจ้ง และการเผาป่า การเผาเพื่อการเกษตร บางครั้งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าชุมชน ป่าตามแนวเขา เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง ประกอบกับปัญหาหมอกควันที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น จึงได้ร่วมกันสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู