5 หมู่บ้าน อ.เขมราฐ เฮ ที่ประชุมมีมติเห็นควรออกเอกสารสิทธิที่ดินให้หลังรอคอยมากว่า 40 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีนายระพีพจน์ วันคำ ประธานกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านไทรย้อย พร้อมด้วย นายบพิตร ขำคม รองประธานฯ และตัวแทนชาวบ้าน 4 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านดอนบาก ,บ้านโนนเตาถ่าน ,บ้านสามแยกเมืองใหม่,บ้านห่องขอย และบ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ประมาณ 150 คน พร้อมชูป้ายเขียนข้อความว่า ลุงตู่ช่วยยายด้วย, ยายขอโฉนดที่ดินทำกิน,ยกเลิกทับเพิกถอน ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ 7,000 ไร่ ,บ้านคน ไม่ใช่ที่เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านเดือดร้อนต้องการโฉนด,ขอความช่วยเหลือ,40 ปีที่รอคอย เป็นต้น เดินทางมาเพื่อรอฟังมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธรณะประโยชน์ 7,000 ไร่ (ทำเลเลี้ยงสัตว์) ซึ่งชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้อยู่อาศัยมานาน ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2468

โดยชาวบ้านที่ได้รับกระทบ ได้ทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธรณะประโยชน์ (ทำเลเลี้ยงสัตว์พาหนะ) จำนวน 7,000 ไร่ ที่มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งในพื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลเขมราฐ ชาวบ้านได้อยู่กันมานานกว่า 40 ปี มีการตั้งหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบ้านเลขที่ และสาธารณูปโภค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลเทพวงศา เคยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิก จำหน่าย ถอนสภาพ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎรในพื้นที่ 5 หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านไทรย้อยหมู่ที่ 6 บ้านโนนเต่าถ่านหมู่ที่ 15 บ้านดอนบากหมู่ที่ 16 บ้านห่องขอย หมู่ที่ 18 และบ้านสามแยกเมืองใหม่หมู่ที่ 19 ทุกคน โดยมติที่ประชุมซึ่งมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมได้สรุปความเห็นร่วมกันว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านต่อไป ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมารอรับฟังมติต่างดีใจ หลังจากรอคอยมานานกว่า 40 ปี และแยกย้ายกันเดินทางกลับในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

Related posts