ขนส่งศรีสะเกษ เดินหน้าโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน แก่เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุนทร ปุณะปรุง ผอ.โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครู นำนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายไกรสร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก โรงเรียนขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา และโรงเรียนบ้านผึ้งจำนวน 132 คน เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎจราจร มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป.

สิริ วิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน