อุบลราชธานี-รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ ปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5 ) โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ ปลัดอำเภอโขงเจียม เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.ลูกจ้าง ทุกฝ่าย นายไมตรี จินดารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลน้านด่านโขงเจียม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง หมวดทางหลวงโขงเจียม โดยนายปรีดา อุ่นอุดม แจ้งให้นำรถน้ำ รถดับเพลิงเข้าร่วมกิจกรรม และยังมีจิตอาสาเข้าร่วมแสดงพลัง การเดินรณรงค์กิจกรรมครั้งนี้ พร้อมได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจการจราจร สถานีตำรวจอำเภอโขงเจียม โดยตั้งขบวบแถวเป็นหมวดหมู่

หลังจาก นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม ได้กล่าวเปิดกิจกรรมเสร็จสิ้น พร้อมกล่าวปล่อยขบวนที่ตั้งแถวรอ เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควันและปัญหาละอองฝุ่นขนาดเล็ก (pm 2.5) โดย กำหนดให้เดินไปตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ เข้าใจ ในการเดินรณรงค์ และยังมอบหมายให้ รถน้ำรถดับเพลิงปิดท้ายขบวนเพื่อพ่นน้ำลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm 2.5 ) ที่ร่องลอยตามอากาศ ตามเส้นทางที่ได้เดินขบวนรณรงค์ จนถึงที่ตั้งเดิม ณ ลานพระบรมรูปพระยาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเต้าอยู่หัว (ร.5) ด้านหน้าที่ทำการอำเภอโขงเจียม