เลย(ชมคลิป)พ่อเมืองเลยลุยพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 4 ก.พ. 63 ที่ว่าการอำเภอผาขาว จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย พร้อมด้วย นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และคณะ ตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการน้ำประปาพื้นที่ อ.ผาขาว มีว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นอภ.ผาขาวและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หมู่บ้านให้การต้อนรับและเดินทาง ไปตรวจระบบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 2563 ตรวจแหล่งน้ำดิบที่ลำห้วยน้ำพวย ระบบประปาเทศบาลตำบลโนนปอแดง ระบบประปาโรงพยาบาลผาขาว และแหล่งน้ำดิบอีก 3

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย.เปิดเผยว่าในช่วงแล้งนี้.อ.ผ.าขาวได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากขาดระบบชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่จะสามารถดึงน้ำมาเพื่ออุปโภค บริโภค ปีที่แล้ว ช่วงเดียวกัน รพ.ผาขาว ขาดน้ำ 3 วัน ต้องไปขอน้ำจาก เทศบาลตำบลโนนปอแดง ปีนี้ยิ่งแล้งหนักกว่าทุกปี จึงต้องมาวางแผนร่วมกับหลายฝ่าย เพื่อแก้วิกฤติแล้งให้ได้ ที่กังวลและต้องแก้ไข คือ เทศบาลตำบลโนนปอแดง กับอีก 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอผาขาว เป็นชุมขนขนาดใหญ่ รวมทั้ง รพ.ผาขาว ที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องบริหารจัดการน้ำให้รอดถึงสิ้น มิ.ย.63 อาศัยแหล่งน้ำจากภูน้ำค้างเนื้อที่ 2,000 ไร่ ลึกขณะนี้เฉลี่ย 2 เมตร ระบบประปา ทต.โนนปอแดงไปเลี้ยง รพ.ผาขาว 100 คิว/วัน.

จากนั้นคณะเดินทางไปที่อำเภอหนองหิน เพื่อเยี่ยมชมระบบบ่อน้ำบาดาลของประชาชนที่ขุดขึ้นเองกว่า 20 ปี มีความลึก 32 เมตร ที่อนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองหินมาสูบไปใช้ฟรี นอกจากนี้ยังบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมารับน้ำเองมาแบบฟรี จึงได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนดีของสังคมให้กับนายวาด ชัยพิลากำนันตำบลหนองหิน และนายอุดม คำแหงพล ที่ช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองหิน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /