ขอนแก่น(ชมคลิป)น้ำใช้การในเขื่อนอุบลรัตน์ติดลบพ่อเมืองหมอแคนวอนให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 4 ก.พ. 63 ปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ความจุเก็บกัก 2,431.30 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 444.42 ล้าน ลบ.ม.(18.28%) น้ำใช้การ -137.25 ล้าน ลบ.ม.(-7.42%) น้ำไหลเข้า 0.12 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.50 ล้าน ลบ.ม. (น้ำน้อยมาก)

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงลดระดับต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากส่วนหนึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้มีการส่วงน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวา เพื่อช่วยเติมน้ำเข้าสู่บ่อประปาหมู่บ้าน คาดว่าจะเลิกจ่ายน้ำเข้าระบบภายในกลางเดือนนี้ ส่วนการแก้ไข้ปัญหาได้มีการเป่าล้างบ่อบาดาลเก่า ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคได้

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบินทำฝนหลวงหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และที่สำคัญขอให้ประชาชนใช้น้ำประหยัด อย่าปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก จะได้ฝ่าวิกฤติภัยแล้วงปีนี้ไปได้.