ศรีสะเกษ-นายก อบต.ทุ่งไชย ชวนเที่ยวงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมมาศ ถาวร นายก อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อบต.ทุ่งไชย ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด ตำบลทุ่งไชย” ประจำปี 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 มค. – 2 ก.พ. นี้ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ข้าง อบต.ทุ่งไชย

โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของตำบลทุ่งไชย มีการแข่งขันจับปลาช่อน การแข่งขันกินปลาเผา-ข้าวจี่ใหญ่ การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดสาวประเภทสอง หรือ Miss ปลาข่อ 2020 กิจกรรมลุ้นโชคกับการตักไข่ปลาช่อนพาโชค และพิเศษสุดชมการแสดง แสง สี เสียง ชุดเล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ (ทุ่งไชย) พร้อมกับชมคอนเสิร์ตจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำชื่อดังตลอดทั้งคืน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเวทีค้าขาย ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าโอท็อป และผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ปลาแดดเดียว ก๋วยเตี๋ยวปลา ผ้าไหมย้อมมะเกลือ เสื้อแส่ว เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงการทำนาแบบอินทรีย์ เพื่ออนุรักษ์ปลาช่อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่ถึงรุ่นหลัง และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวตำบลทุ่งไชย และเที่ยวชม ชิม ช้อป แชะ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน