พลตรี นำพล คงพันธ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51

เมื่อเร็วๆนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ฯ และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมกับกล่าวให้โอวาท และพบปะกำลังพล เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จากนั้นเดินทางไปตรวจความเหมาะสมของแผนงาน โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ นพค.51 ฯ ในพื้นที่ ต.ม่วงใหญ่ และ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี