ศรีสะเกษ-พ่อเมืองดอกลำดวน สั่งเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม-ซ่อมฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทับทัน วอน ปชช.งดทำนาปรัง-ช่วยกันประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮู อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ (ปภ.) นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นจุดตั้งสถานีสูบน้ำจากลำห้วยทับทัน แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชน 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ของอำเภอโพธิ์ศรีวรสุวรรณ ในพื้นที่ ต.โดด ต.เสียว ต.หนองม้า ต.ผือใหญ่ และต.อีเซ ซึ่งมีอยู่เพียง 1 เครื่อง

โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ สั่งการมอบให้อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอบต.อีเซ จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเสนอจังหวัดอย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งการให้ ปภ.จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการกับ อปท.ทั้ง 5 แห่ง จัดหางบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท ทำการออกแบบซ่อมแซมฝายโนนลานในลำห้วยทับทัน เพื่อเก็บกักน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้งดการทำนาปรังหรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยไปก่อนและช่วยกันประหยัดน้ำ เนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าฤดูฝนปีนี้ จะมีน้ำฝนตกลงมาตามฤดูกาลหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกัน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน