เลย(ชมคลิป)พ่อเมืองเลยร่วมงานวันครูเพื่อเทิดพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น ที่หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 มีนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายประสงค์ เอี่ยมเวียง ครูอาวุธโสนอกประจำการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและคณะครูอาจารย์ในจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และได้มอบนโยบาย “การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ” โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและให้ความสำคัญกับ “ครู” บุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบ คำขวัญวันครู63 ความว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ถือเป็นสารที่ส่งไปยังแม่พิมพ์ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรทรงคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

จากนั้นนายประสงค์ เอี่ยมเวียงครูอาวุธโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และคณะนักร้องประสานเสียง ร.ร.เลยพิทยาคมขับร้องเพลงพระคุณที่สาม และประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นจากทุกสังกัด เป็นอันเสร็จพิธี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /

Related posts