ขอนแก่น-ผู้ว่าฯ หมอ และ อสม.วิ่ง “KRUN วิ่งไล่ยุงลาย”

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมกับ หมอและ อสม.จัดวิ่งรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “KRUN วิ่งไล่ยุงลาย” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ ขับ
เคลื่อนตามสโลแกน อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯ ชวนออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการวิ่งรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “KRUN วิ่งไล่ยุงลาย” โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นและประธาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มาร่วมกิจกรรมวิ่งรณรงค์ในครั้งนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ปี 2562 พบว่า เป็นปีที่มีระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีผู้ป่วยสะสม 121,696 ราย และเสียชีวิต 127 คน ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนั้น มีผู้ป่วย สะสม 3,434 ราย และเสียชีวิต 4 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุงลาย” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพที่ดีห่าง ไกลจากโรคและภัยสุขภาพ ตามโครงการขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร (KRUN)ด้วย.

แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น