เลย(ชมคลิป)ผู้ว่าฯเลยเปิดบ่อบาดาลบ่อแรกอย่างเป็นทางการบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 10 ม.ค.63 ที่บ้านภูสวรรค์ หมู่ 4 ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ่อบาดาล แห่งแรกอย่างเป็นทางการตาม โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน จากภาวะภัยแล้ง จากนั้นได้เดินทางไปมอบบ่อบาดาลแห่งที่ 2 จองจังหวัดเลย ที่บ้านกอไผ่โทน หมู่ 9 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมเปิดตลาดการค้าอาหาร และสินค้าพื้นเมือง ปลูกต้นไม้ ริมถนนสายเลย-ท่าลี่ ก.ม.ที่ 21 พร้อมตั้งชื่อ ตลาด “ร่วมใจก่อไผ่โทน”


ผู้ว่าฯเลยกล่าวในประเด็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า ” เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยรายงานให้ฟังว่า ตั้งแต่ปี 1997 ปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเลยน้อยกว่าทุกปี ปีนี้ตกเพียง 600 ม.ม.ปี่ที่ผ่านมาเฉลี่ย 1,200 ม.ม.ทำให้เก็บกักน้ำได้น้อยลง ไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค วิธีบริหารจัดการน้ำสำหรับภายในตัวอำเภอเมืองเลย แก้ไขโดยงดการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหมาน มาใช้การสูบน้ำจากแม่น้ำเลย โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเลยที่อำเภอภูหลวงลงมาแม่น้ำเลย โดยสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำเลยที่บ้านขอนแดง วันละ 100,000 คิว เพื่อรักษาปริมาณน้ำที่อ่างเก็บน้ำเลย เพื่อรักษาระดับน้ำไวใช้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน และสูบน้ำจากมาน้ำเลย ผลิตน้ำประปาวันละ 20,000 ลิตร

ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ก็ใช้การเจาะบ่อบาดาลแทนเพื่อบรรเทา เช่าที่บ้านภูสวรรค์ และบ้านกอไผ่โทน โดยที่บ้านภูสวรรค์เป็นบ่อบาดาลแห่งแรกที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยชาวบ้านช่วยกันบริหารจัดการ ซึ่งทางจังหวัดเลยได้งบประมาณมา จำนวน 200 ล้านบาท แต่ได้ใช้ไปเพียง 90 ล้านบาท เพราะงบประมาณปีที่แล้วมาปลายปีงบประมาณไม่ทัน ซึ่งขณะนี้เจาะได้เพียง 104 บ่อ ใช้เงินไป 44 ล้านบาท ที่เหลือจะเร่งดำเนินการ และหาเงินทางอื่นเข้ามาช่วย ให้กับพื้นที่อื่นต่อไป

ส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลยนั้นที่ขาดแคลนน้ำที่มาใช้ผลิตน้ำประปา ทางจังหวัดได้วางแผนสูบน้ำจากแม่น้ำเลย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 62 เพราะจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอแน่นอน แทนการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหมานซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน ซึ่งอ่างเก็บน้ำเลยที่อำเภอภูหลวงมีปริมาณเก็บกักเต็มที่ 35 ล้าน ลบ.เมตร ขณะนี้ใช้ไปเหลือ 26 ล้านลบ.เมตร เราพยายามบริหารให้ใช้ไปได้ถึงเดือนมิถุนายน เพื่อรอฝนแรกของปี ที่คาดว่าจะมีพายุฝนเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้”

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /